dilluns, 13 de febrer de 2012

ANTE TODO Y FRENTE A TOD@S : PERSONAS

 Las mujeres , como siempre desde que el mundo vió en ellas enemigos potenciales :la primera en la frente !! 
Deberiamos educarlas , en la sana creencia de que """NO"" han nacido solo para parir .... y que tienen la obligación social de procurar nuevos productotres para mantener garrapatas , vulgarmente conocidos como burgueses , aristocratas , banqueros , capitalistas , etc , etc ,. etc ( como madre , lo entiendo como una necesidad de supervivéncia para ellas ... hay  que  tener en  cuenta  
 que las utilizan como meros contenedores ...y luego las tiran )
Ciertamente cada dia  más mujeres reclaman  deretxos  ...iguales  a los  que  pueden tener  los  hombres .. y  mutxas veces lo  hacemos  desde la  postura  victimista   de aquél  que  no  tiene màs  remedio  que  hacer lo  que le  han  etxo  ..aún sabiendo  , que lo  que te han  etxo   ,  por lo  general  pasa  por repetir  lo  que hicieron  otr@s  antes  a tus  padres ,
o  educadores  y  eso  és lo  mismo  que 
querer tener frio  en mitad  del  desierto  a las doce  del  medio  dia ... ser coherente  y consecuente és la  primera  premisa , para poder digna y  legitimamente reclamar y reivindicar  aquello que nos és inherente y sistemàticamente  negado.
Aún  siguen  usandose y abusandose  los típicos  tópicos   en lo  que a educación  en función  del  género  se refiere  ... obviando  en las  própias  familias  que màs  allà  del género  la base es la  misma : somos personas ,  masculino  o  femenino..peró  persona  por igual  y
  lo  que debe respetarse  es  el  derecho   igualitario  a poder  ser  `profesionalmente
  y  en la vida adulta  lo  que cada cuàl  decida por  si mismo  ser, y  para hacer  eso  posible
 lo  imprescindible  és  no  contaminar  adoctrinando  en  funcíon  de si  se nació  niño   o  niña, la  única  diferencia  podria  radicar  en  una mera cuestión  hormonal  i  morfológica  que  capacita  a uno para  complementar  al  otro  si desean   reproducirse,  pero  debe ser  a elección  jamàs  por  imposición   , obligación   .
Ser  madre es  algo  que pertenece   al  sexo  femenino por  naturaleza no por  motivos  sociales  o  culturales   ,  y  asi  como  hay  que velar  por  poder  elegir serlo  con garantias  de salubridad  ,  debemos  garantizar   el  elegir  no  serlo  sin  padecer  por ello  la  crítica  general , la marginación .
Respetemos  pués  al  individuo  pòr  si  mismo  y por lo  que ella  decida  ser y  hacer  .. no por  cumplir a piés  juntillas  con  todo  aquello   que  se  le quiera  presuponer ,  sin  contar  con  su   agrado o   aprovación.    
Las mujeres por ejemplo ...siguen  siendo las màs reputeadas
 ( si  un@ se fija .. pocos hombres encontraràs , que tengan el  anyadido   de  unos hij@s , exclusivamente  a su  cargo  , entre  otras  diferencias notables )
  y esto  es algo  que pudre desde los cimientos cualquier  tipo  de sociedad   con  el  tiempo 
.Si  no  hacemos  lo  que sea preciso  para solucionar este tipo  de cosas , dificilmente  podremos  solucionar la problemàtica social  en su  conjunto  , porqué  una cosa lleva a  la otra  ..es  un pez  que  se muerde la  cola ... 
La reciente  "reforma" de  deretxos  en función  del  gremio  profesional  al  que se pertenece  ...  ya se ocuparà  de que  mutxos calamares  , que tienen  opiniones  por encima 
 del  hombro   de los  que  ell@s  creen   inferior ... se hallen  en el  escalón  que merecen  ...sufren  y  sufriran  ... y  entonces  votaràn  al  PXC  , o   al  PP  , ja ja ja ja  ---
 cosa  que  desgraciadamente  buena parte  de ell@s  ya  hacen  ...
 después  de haver  votado  la subnormalidad de su  vida  ..serán  los  últimos
  en  pegar  fuego  y pedrada  a todo  capitalista  que   se mueva ...
 pero  ..  esto  también  :a oscuras ,  no  fuera el  caso  que  alguien  los  viera .....  

 Stas_genéricamentpersona  !!!

***************************************************************************

Les dones , com sempre desde que el món .. va veure en elles enemics potencials.. : la primera al mig del front !!!
ANIRIA.. BÉ EDUCAR LES NENES , EN LA CREENÇA SANA DE QUE """NO"""" HAN NASCUT NOMÉS PER PARIR...I QUE TENEN L'OBLIGACIÓ AMB LA SOCIETAT DE PROCURAR NOUS PRODUCTORS PER MANTENIR PAPARRES , ANOMENATS VULGARMENT BURGESOS ,
 Aristrocates , banquers.. capitalistes etc etc etc ( com a mare .. ho entenc com una necessitat de supervivéncia per a elles .. explicar que LES FÀN SERVIR com a contenidors ..i després les llençen )
Certament  cada dia més  dones  reclamem   drets -.. iguals als dels homes.. i moltes vegades ho fem desde la possició victimista d'aquell que no té més remei que fer el que li han fet ...tot i saber.. que el que t'han fet ,.. per lo general passa per repetir el que féren altres avans als teus pares .. o educadors i aixó es lo matéix que voler tenir fred enmig del desert  a les dotze del migdia.. ser coherent i consequent es la primera premissa.. per poder digna i legitimament reclamar i reivindicar alló que ens és inherent i sistemàticament negat .
Encara  es fà  ús  i  abús  dels  típics  tópics  en lo  que a educació  en  funció  del  génere  respecta  , obviant   dins les  própies families que més enllà  del génere la base és la  matéixa : som  persones , masculí o  femení  ..peró  persona  per  igual  i lo  que cal  respectar  doncs  és el  dret  igualitari a poder  ser  porfessionalment i  en  la vida  adulta  lo  que cada escú  decidéixi  per sí  matéix ser  y per poder  fer  aixó possible,  lo  imprescindible  és no  contaminar  adoctrinant en  funció  de si  es néix nen  o  nena , l'única dif.feréncia podria radicar en una  senzilla  qüestió hormonal  i  morfológica que capacita  a un per  complementar  a l'altre  si  es que  volen  reproduir-se , peró  en qualsevol  càs  ha  d'esser elecció  lliure  mai  imposició  , o  obligació  .Ser  mare  es quelcom  que pertany  al  sexe femení  per  natura  , no  pàs per  raons  socials  i  menys  culturals , i  així  com  s'ha  de vetllar per  poder  triar  ser.ho  amb  garantíes  de salubritat , hem  de garantitzar  també  el  poder triar  no  ser.ho  sense patir per aquesta elecció  , la crítica o  el  rebutig  general  o  la marginació  que pot  comportar  .Respectem  doncs  la persona per sí  matéixa i  pel  que ella decidéixi  ser i  fer ...no  per  complir  amb  els ulls tancats tot  alló  que  se li  vulgui m presupossar  , sense  comptar  amb  el  seu  vist  i  plau  .
Les dones per exemple..segueixen sigent les mes reputejades ( si et fixes..pocs homes trobaràs , que tinguin l'afegit d'uns fills al seu càrrec exclusivament...entre d'altres  dif.feréncies notóries )  i que aixó es quelcom que podreix desde els fonaments qualsevol mena de societat .. al temps.-. Si no fem el que faci falta per solventar aquestes coses , dificilment podrem mai solventar la problematica en el seu conjunt, perqué una cosa porta l'altre .. es un peix k es mossega la cua.
La recent "reforma" de drets envers a quin gremi professional pertanys .. ja s'en cuidarà de que mooolts i moooltes calamarços , que tenen opinions per damunt les espatlles del que ells creuen inferior...els possi al graó que meréixen..i patiràn.. patriràn... i llavors votaràn al PXC..o al PP , hahahahaha..cosa que malauradament ja estàn fent en bona part ...després .. de haver votat la subnormalitat de la seva vida.. seràn els darrers en fotre foc i cop de roc a tot capitalista que es vellugui..peró .. aixó també :a les fosques.. no fós càs que algú els veiés-.... — 

 Stas_genéricamentpersona  !!!


2 comentaris:

  1. ualaaaaaaaaaaaaaa... stas !!!! això stà molt però q molt bé !!! ... m'ha agradat !!!!

    ResponElimina
  2. Nena... LES COSES S'HAN DE RAONAR NO N'HI HA PROU AMB REIVINDICAR UN LEMA-MANTRA..O FRASSE FETA, L'IGUALTAT ENS CAL A TOTES I A TOTS, ES COSA DEL CONJUNT DE LA SOCIETAT I LA VERITABLE FONT D'IGUALTAT ENS HA DE VENIR DE CASA IGUAL QUE ENS VÉ DE SÉRIE.. LA VIDA MATÉIXA ..
    M'EN ALEGRO.. QUE T'AGRADI.. I QUE AMÉS : M'HO DIGUIS !!
    GRÀCIES !

    ResponElimina

Opina

GENIAL PENSAMENT

GENIAL PENSAMENT
"Cuando tenía cinco años, mi madre siempre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Un día, cuando entré a la escuela, me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo escribí "feliz" . Me dijeron que no había entendido la pregunta, y yo les respondí que ellos no entendían la vida". —John Lennon —

.

.

.

.

pensar

pensar

AIXÓ ES LO QUE HI HA !