dilluns, 10 de setembre de 2012

CATALUNYA SEMPRE DEFENSA LA TERRA


-Si les armes catalanes han pogut destacar en algun moment de la seva història, aquests moments són, sense dubte, les aventures dels almogàvers i l’existència dels somatents 

 El sometent és una excepció dins un món feudal i amb exèrcits o hosts professionals, formades per mercenaris. El sometent, per definició, és un cos paramilitar format per civils per garantir la protecció i l’autoajuda de la població i la terra.

L’origen documental del sometent es remunta al segle XI, amb la publicació del usatge (o capítol de cort, llei o reaial decret, com li volgeu anomenar) del Princeps Namque, que és l’encapçalament del usatge: «Lo Príncep si per qualque cas será assetiat, ó ell tindrá sos inimichs assetiats, ó oirá algun Rey ó Príncep venir». El que aquest usatge o llei està decretant és l’obligació dels ciutadans de les viles i ciutats catalanes a l’ajuda i defensa del comte de Barcelona (príncep de Catalunya) si aquest ho requereix.
Així doncs, tots els ciutadans (homes lliures de viles i ciutats) entre 16 i 60 anys s’organitzaven per la defensa del territori al sentir el toc de campanes, tot reunint-se en diverses faccions (depenent de l’ofici de cadascú), a la plaça principal de la vila o davant de l’esglèsia. Cada ciutadà, al seu origen havía de procurar-se per si mateix les armes, cosa que provocava, que en molts casos, cada gremi anès a combatre amb les eines pròpies de cada ofici, i no era extrany veure faccions armades amb pals, martells i petits ganivets. Un cop reunits, i abans de presentar batalla, utilitzaven un crit de guerra: Via fora! Via fora! Via fora!
L’origen etimològic de la paraula sometent té dues teoríes. La primera ens diu que un cop reunits els homes a la plaça, el capità de cada bàndol, grup, ofici o facció encoratjava als soldats tot dient:
Sou atents?
I els homes el contestaven: Som atents! Som atents! Som atents!
L’atre teoría fa derivar la paraula somatent del soroll que feien les hosts totes formades, ja que cridaven i cantaven per encoratjar-se, tot fent soroll o so metent.
El que sí està clar és que la creació del sometent és una creació exclusiva catalana, i una raresa on el monopoli de la violència i de la guerra pertany a la noblesa. la seva creació vé marcada en un context de guerra contra les taifes musulmanes del sud i de piratería nord africana i turca a les costes del mediterrani.
L’eficàçia del sometent fou enorme: de fet, durant l’asedi d’ Al-Mansur sobre Barcelona, mentre els nobles van abandonar la ciutat a la seva sort i van fugir despavorits, foren els ciutadans de la ciutat, organitzats segons els seus oficis, qui van defensar a ultrança la ciutat. Malauradament, la ciutat fou presa i destruïda per les tropes musulmanes. Molts homes i les seves famílies, empresonats i fets esclaus foren esclavitzats a Còrdova.
Posetriorment, un cop acabada l’amenaça andalusí, el sometent era cridat a lluitar sovint contra la piratería al mediterrani (molt abundant fins el segle XVI) o bé com a cos policial contra els bandolers (sobretot a finals del segle XVI i tot el segle XVII).
Durant la guerra dels segadors (1640-1659) foren voluntaris civils catalans els encarregats de formar la columna vertebral del exèrcit en la lluita contra Castella i França.
Eren els anomenats Miquelets.

foto: desfilada de sometents  , pel  carrer de la Rosa
arxiu municipal  de les terres de l'Ebre 
A la guerra de successió, els sometents van pendre partit a favor del arxiduc Carles, tot lluitant contra els Borbons Francesos i Castellans. Aquests sometents rebien el nom, sobretot al espai rural, de Maulets
El sometent va desaparèixer definitivament desprès del decret de Nova Planta de 1714, però organitzacions esporàdiques de ciutadans s’autoanomenaven sometents, tant el les guerres napoleòniques (cas del timbaler del bruc) com durant la guerra civil espanyola.
Els franquistes també van fer-se servir dels sometents (tot castellanitzant el nom per sometén) per lluitar contra els maquis del principat.
Perúltim, i durant la transició i fins arribar als nostres díes, grups d’extrema dreta catalans han pres el nom de sometents, tot i no tindre res a veure


VERSIÓN CASTELLANO  : 
Si las armas catalanas han podido destacar en algún momento de su historia, estos momentos son, sin duda, las aventuras de los almogávares y la existencia de los somatenes.

El somatén es una excepción dentro de un mundo feudal y con ejércitos o huestes profesionales, formadas por mercenarios. El somatén, por definición, es un cuerpo paramilitar formado por civiles para garantizar la protección y la autoayuda de la población y la tierra.
El origen documental del somatén se remonta al siglo XI, con la publicación del usaje (o capítulo de corte, ley o real decreto, como le querais llamar) del Princeps Namque, que es el encabezamiento del usaje: «Lo Príncipe si por algún caso será assetiat, ó él tendrá sus inimichs assetiats, ó oirá algún Rey ó Príncipe venir ». Lo que este usaje o ley está decretando es la obligación de los ciudadanos de las villas y ciudades catalanas a la ayuda y defensa del conde de Barcelona (príncipe de Cataluña) si éste lo requiere.
Así pues, todos los ciudadanos (hombres libres de villas y ciudades) entre 16 y 60 años se organizaban para la defensa del territorio al oír el toque de campanas,  reuniéndose en varias facciones (dependiendo del oficio de cada uno) , en la plaza principal de la villa o ante la iglesia. Cada ciudadano, en su origen había de procurarse por sí mismo las armas, lo que provocaba que en muchos casos, cada gremio fuera a combatir con las herramientas propias de cada oficio, y no era raro ver facciones armadas con palos, martillos y pequeños cuchillos. Una vez reunidos, y antes de presentar batalla, utilizaban un grito de guerra: Vía fuera! Calle! Calle!
El origen etimológico de la palabra somatén tiene dos teorías. La primera nos dice que una vez reunidos los hombres en la plaza, el capitán de cada bando, grupo, oficio o facción alentaba a los soldados diciendo:
Sois atentos?
Y los hombres le contestaban: Somos atentos! Somos atentos! Somos atentos!
El otro teoría hace derivar la palabra sumado al ruido que hacían las huestes todas formadas, ya que gritaban y cantaban para alentar , haciendo ruido o sonido emitiendo.
Lo que sí está claro es que la creación del somatén es una creación exclusiva catalana, y una rareza donde el monopolio de la violencia y de la guerra pertenece a la nobleza. Su creación viene marcada en un contexto de guerra contra las taifas musulmanas del sur y piratería norte africana y turca en las costas del mediterráneo.
La eficacia del somatén fue enorme: de hecho, durante el asedio de Al Mansur sobre Barcelona, ​​mientras los nobles abandonaron la ciudad a su suerte y huyeron despavoridos, fueron los ciudadanos de la ciudad, organizados según sus oficios, quienes defendieron a ultranza la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad fue tomada y destruida por las tropas musulmanas. Muchos hombres y sus familias, encarcelados y hechos esclavos fueron esclavizados en Córdoba.
Posetriormente, una vez acabada la amenaza andalusí, el somatén era llamado a luchar a menudo contra la piratería en el Mediterráneo (muy abundante hasta el siglo XVI) o bien como cuerpo policial contra los bandoleros (sobre todo a finales del siglo XVI y todo el siglo XVII).
Durante la guerra de los segadores (1640-1659) fueron voluntarios civiles catalanes los encargados de formar la columna vertebral del ejército en la lucha contra Castilla y Francia. Eran los llamados Miquelets.
En la guerra de sucesión, los somatenes tomaron partido a favor del archiduque Carlos, luchando contra los Borbones Franceses y Castellanos. Estos somatenes recibían el nombre, sobre todo en espacio rural, de Maulets.
El somatén desapareció definitivamente después del decreto de Nueva Planta de 1714, pero organizaciones esporádicas de ciudadanos autodenominaban somatenes, tanto el las guerras napoleónicas (caso del tamborilero del Bruc -  Brezo ) como durante la guerra civil española.
Los franquistas también usaron  los somatenes ( castellanizando el nombre  como  somatén) para luchar contra los maquis del principado. Por último, y durante la transición y hasta nuestros días, grupos de extrema derecha catalanes han tomado el nombre de somatenes, aún no teniendo nada que ver.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Opina

GENIAL PENSAMENT

GENIAL PENSAMENT
"Cuando tenía cinco años, mi madre siempre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Un día, cuando entré a la escuela, me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo escribí "feliz" . Me dijeron que no había entendido la pregunta, y yo les respondí que ellos no entendían la vida". —John Lennon —

.

.

.

.

pensar

pensar

AIXÓ ES LO QUE HI HA !